Projekty Jantar Sp. z o.o. dofinansowane z Funduszy Europejskich

1. Opracowanie i wdrożenie do praktyki gospodarczej inteligentnego systemu do automatycznego monitoringu indywidualnej efektywności żywienia bydła „Smart Feeding” utrzymywanego  w systemie grupowym „Smart Trough”

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do praktyki gospodarczej hodowców bydła mięsnego, inteligentnego systemu automatycznego monitorowania indywidualnej efektywności żywienia bydła „Smart Feeding”.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Planowane efekty: technologiczne opracowanie i przetestowanie prototypu systemu, umożliwiającego identyfikację poszczególnych zwierząt utrzymanym w systemie wolnostanowiskowym oraz rejestrację ilości pobieranej paszy. Powiązanie zbieranych danych z przyrostem, stanem, przeznaczeniem, rasą, kulturą karmienia, stanem zdrowia i założeniami produktywności.

Dofinansowanie projektu z UE: 190 806,00 PLN

Całkowita wartość projektu:  361 620,00 PLN

Belka z logotypami projektów unijnych zawierająca logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polski, Unii Europejskiej oraz województwa Mazowieckiego.

 

2. Wdrożenie innowacyjnego modelu produkcji etykiet

Celem projektu jest stworzenie model produkcji etykiet – ciągu technologicznego pozwalającego na wprowadzenie innowacji w zakresie produktu, procesu oraz innowacji nietechnologicznej.

Projekt został zrealizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Efekty projektu: wdrożenie innowacyjnego ciągu technologicznego do produkcji etykiet, wdrożenie wyników prac B+R, wzrost zatrudnienia, poszerzenie oferty firmy w zakresie etykiet samoprzylepnych.

Dofinansowanie projektu z UE:  171 500 PLN

Całkowita wartość projektu:  490 000 PLN

Belka z logotypami projektów unijnych zawierająca logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polski, Unii Europejskiej oraz województwa śląskiego.

3. Badanie i powstanie prototypu inteligentnego systemu konstrukcyjno-sensorycznego do pomiaru na powierzchniach odkładczych oraz kompletacyjnych „Inteligentnego Systemu Jantar SM”

Celem projektu jest powstanie inteligentnego zespołu sensoryki pomiarowej Jantar SM. .

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Dofinansowanie projektu z UE:  327 462,5o PLN

Całkowita wartość projektu: 473 857,50 PLN

 

4. Opracowanie inteligentnego, bezstresowego systemu monitoringu zmian masy ciała bydła – CalmScale

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie inteligentnego, bezstresowego systemu monitoringu zmian masy ciała bydła przeznaczonego do systemów wolnostanowiskowych w których zwierzęta utrzymywane są grupowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Dofinansowanie projektu z UE: 339 036,95 PLN

Belka z logotypami projektów unijnych zawierająca logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polski, Unii Europejskiej oraz PARP.

5. Badanie i opracowanie prototypu bezobsługowego punktu handlowego w oparciu o multimodalne techniki identyfikacyjne

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie prototypu bezobsługowego punktu handlowego w oparciu o multimodalne techniki identyfikacyjne.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Dofinansowanie projektu z UE: 4 544 714,63 PLN

Całkowita wartość projektu:  6 462 356,73 PLN

Belka z logotypami projektów unijnych zawierająca logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polski, Unii Europejskiej oraz NCBR.